مرور رده

آموزش اقتصاد

در قسمت مطالب آموزشی اقتصاد ما موضوعات اقتصادی را بصورت ساده و البته رایگان آموزش می‌دهیم تا شما با این مفاهیم آشنا شوید.

اهرم مالی چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند.

اوراق صکوک چیست؟

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق…

اوراق سلف چیست؟

قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده، بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق…