مرور رده

آموزش اقتصاد

در قسمت مطالب آموزشی اقتصاد ما موضوعات اقتصادی را بصورت ساده و البته رایگان آموزش می‌دهیم تا شما با این مفاهیم آشنا شوید.

تسهیلات مقداری چیست؟

سیاست تسهیلات مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.