مرور برچسب

بانک آینده

بانک آینده یا خزانه شخصی؟

گزارش اخیر بانک مرکزی در افشای تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌های کشور نشان می‌دهد بانک آینده، طی سالهای اخیر در نقش خزانه‌ای بی‌انتها اقدام به تامین مالی هنگفت برای سهامدار عمده خود کرده و هزینه آن را در قالب تورم به جامعه منتقل کرده است.

امکان تأیید و انتقال چک‌های جدید با خودپرداز بانک آینده

بانک آینده در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد (پیچک) برای انجام امور ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید صیادی، اقدام به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی کرد.

چالش‌های پیش‌روی بانک آینده

«آینده روشن است.» این شعار از آغازین روزهای تاسیس بانک آینده تاکنون بر تارک تابلوهای تبلیغاتی آن خودنمایی می‌کند، اما عملکرد ۸ساله آن نشانی از روشنی و شفافیت ندارد و چشم‌انداز مبهمی‌ را پیش روی ۱۷ هزار سهامدار اولیه آن قرار داده است.