مرور برچسب

بانک اقتصاد نوین

کاربران «موبایل‌بانک» اقتصاد نوین چند درصد رشد داشته اند؟

کاربران «موبایل‌بانک» اقتصادنوین در پایان خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد رشد داشته که این استقبال نشان‌دهنده محبوبیت این خدمت در میان مشتریان این بانک است.