مرور برچسب

بانک اقتصاد نوین

عملکرد بانکداری شرکتی در بانک اقتصاد نوین چگونه است؟

معاون بانکداری شرکتی و اعتبارات بانک اقتصادنوین، در جلسه انتصاب روسای دفاتر بانکداری شرکتی، با اشاره به گذشت 4 سال از راه‌اندازی بانکداری شرکتی در این بانک به‌عنوان اولین تجربه نظام بانکی کشور در استقرار مدل‌های نوین بانکداری جامع گفت: تعهد…

بانکداری خرد بانک اقتصاد نوین چیست؟

Retail Banking در صنعت بانکداری جهان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعریف شده است. بانکداری خرد به عنوان زیرساخت و شالوده اصلی بانکداری، کلیه خدمات بانکی و مالی را از طریق شعب و ابزارهای الکترونیکی به اشخاص حقیقی و…

سهم بانکداری شرکتی در پیشبرد اهداف بانک اقتصادنوین

معاون بانکداری شرکتی و اعتبارات بانک اقتصادنوین، در جلسه انتصاب روسای دفاتر بانکداری شرکتی، با اشاره به گذشت 4 سال از راه‌اندازی بانکداری شرکتی در این بانک به‌عنوان اولین تجربه نظام بانکی کشور در استقرار مدل‌های نوین بانکداری جامع گفت: تعهد…

تاکید مدیرعامل بانک اقتصادنوین بر چند مهارتی شدن کارکنان

مدیرعامل بانک اقتصادنوین به همراه علیرضا پویان‌شاد، معاون عملیات بانکی و محمد آخرتی، مدیر امور شعب استان تهران از چهار شعبه این بانک در شهر تهران و یک شعبه منطقه 8 استان‌ها در شهر کرج و ساختمان سرپرستی بازدید کردند.

بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین چیست؟

بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران‌، همواره مبتکر شیوه‌های نوین بانکداری بوده است‌. در همین راستا و متناسب با الزامات و اقتضائات رقابتی‌، تلاش مستمر و تعهد همیشگی به ارزش‌آفرینی برای مشتریان‌، اقدام به طراحی و…