مرور برچسب

بلاک چین

نقش بلاک‌چین در آینده‌ شبیه نقش IT و انفجار اطلاعات است

عضو کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور گفت: فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که کاهش هزینه‌های سازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینه‌سازی تعاملات مالی بین‌المللی مهم‌ترین آنهاست.

چرا بلاک‌چین راهکاری مناسب برای موضوعات مالی است؟

بلاک‌چین اخیرا بر ساختار خدمات مالی تاثیر فراوانی گذارده و کاربردهای متعددی از جمله انتقال ارزش، تامین مالی، تاییدیه دارایی، تنزیل دوره‌های تسویه، ردیابی بهنگام تراکنش‌ها، پایگاه‌های داده دفتر کل، حفاظت از اطلاعات و قراردادهای هوشمند را…

واکاوی ابعاد پذیرش تکنولوژی بلاک‌چین در صنعت بانکداری و پرداخت

خوش‌بینی گسترده‌ای در مورد استفاده از بلاک‌چین در صنعت بانکداری و پرداخت وجود دارد و مؤسسات مالی بزرگ تأکید زیادی بر پتانسیل آن برای کاهش هزینههای عملیاتی دارند؛ اما برای پیاده‌سازی در مقیاس وسیع باید چالش‌های این تکنولوژی به صورت عمیقتر…