مرور برچسب

بلاک چین

واکاوی ابعاد پذیرش تکنولوژی بلاک‌چین در صنعت بانکداری و پرداخت

خوش‌بینی گسترده‌ای در مورد استفاده از بلاک‌چین در صنعت بانکداری و پرداخت وجود دارد و مؤسسات مالی بزرگ تأکید زیادی بر پتانسیل آن برای کاهش هزینههای عملیاتی دارند؛ اما برای پیاده‌سازی در مقیاس وسیع باید چالش‌های این تکنولوژی به صورت عمیقتر…