مرور برچسب

سیستم یاس ارغوانی

از تسهیل‌گری برای جایگاه‌داران سوخت تا تأمین نیازهای تازه پذیرندگان

مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی با بیان این که شرکت تحت مدیریتش بازوی اجرایی بانک ملت و شرکت به‌پرداخت ملت در زمینه پرداخت است، درباره مأموریت‌ها و اهداف و زمینه‌های فعالیت این شرکت برای حاضران در نشستی با موضوع راهکارهای اختصاصی…

آگهی مناقصه عمومی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در نظر دارد از بین شرکت‌های واجد شرایط درحوزه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اطفاءحریق از نوع گازی، اقدام به انتخاب شرکت پیمانکار مورد نظر از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ­ای نماید.

آگهی شناسایی پیمانکار شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در نظر دارد جهت ارزیابی و شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه‌های کاری قطعات پایانه‌های فروشگاهی، قطعات کیوسک‌های بانکی و پرداخت بهای سوخت، تجهیزات رایانه‌ای و شبکه و زیرساخت اقدام نماید.