مرور برچسب

مالیات

از کارتخوان سوپرمارکت روی میز رستوران‌ها تا واریز حق ویزیت به حساب افراد غیرمتخصص

فرار مالیاتی ظاهراً از سوی برخی افراد، از قضا با درآمد بالا، به یک ارزش تبدیل شده است، چه آنکه تلاش دارند به هر نحوی از انحا، از پرداخت مالیات امتناع کنند. جامعه پزشکان از جمله گروه‌هایی هستند که در صدر فرارمالیاتی و به عبارتی دست‌درازی به…

اول مهر، تاریخ جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

به‌ گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی در صورت تأیید قانون تسهیل پایانه‌های فروشگاهی تاریخ اولین فراخوان قانون به اول مهر تغییر پیدا خواهد کرد و به این ترتیب دیگر جریمه مشمول شرکت‌هایی که پیش از آن قانون را اجرا نکرده بودند نخواهد شد.