مرور برچسب

BaaS

چرا بانکداری به عنوان سرویس جدیدترین روند دنیای فین‌تک است؟

مفهوم مدل «به عنوان یک سرویس» یکی از اصول اساسی فین‌تک است. فین‌تک‌ها یک سرویس را در اختیار شرکت‌های مالی قرار می‌دهند و به آنها کمک می‌کنند تا خدمات مالی جذاب‌تر و بیشتری را به مشتریان خود ارائه دهند. یکی از متداول‌ترین نمونه‌های…

بانکداری به عنوان یک خدمت (BaaS): بانکی پشت یک بانک

مقاله‌ پیش رو در مورد چگونگی تحولات بانک‌ها و چالش‌های مرتبط با فناوری در سال گذشته  نگاشته شده است. بانک‌ها، به خصوص بانک‌های کوچک، موقعیت خوبی برای رشد در فضای «بانکداری به عنوان یک خدمت» دارند تا نه تنها بالاتر از بانک‌های نوین و چالش‌گر…