تنزیل اسناد اعتبارات و بروات بانک سرمایه چیست؟ (+ مراحل انجام کار)

شعب ارزی بانک سرمایه آمادگی دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادی و بروات ارزی تعهد شده توسط خریدار خارجی و یا بانک های کارگزار و شعب خارج از کشور را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری(خرید دین) تنزیل نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ایرانی اقدام نمایند.

عصر بانک؛ تنزیل اسناد به دو صورت با حق رجوع به فروشنده و بدون حق رجوع به فروشنده با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و با استفاده از عقد دین صورت می پذیرد.

 

شرایط عمومی

اعتبار اسنادی صادراتی می بایست از نوع اعتبار غیرقابل برگشت باشد.

ذینفع (صادر کننده) جزو مشتریان خوش نام و اعتباری شعب این بانک باشد.

بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی مورد قبول این بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

متقاضی دارای شرایط عمومی صادرکنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.

متقاضی فاقد بدهی سررسید گذشته و معوق باشد.

 

شرایط اختصاصی

اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی و یا بروات اسنادی وصولی معامله گردیده و مورد قبول بانک گشاینده اعتبار قرار گرفته باشد.

تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسید مقرر توسط بانک گشایندۀ و یا تایید کننده صادر گردیده باشد.

نرخ سود تسهیلات اعطایی براساس اعتبار بانک گشاینده و مشتری تعیین می گردد.

 

مراحل اجرا

درخواست متقاضی از شعبه جهت تنزیل اسناد اعتبار مدت دار صادراتی و یا برات اسنادی که مبلغ آن در سر رسید معین به شعبه ارزی بانک پرداخت می شود.

کنترل و اطمینان از معامله اسناد و پذیرش بدهی توسط خریداران خارجی و یا بانک های کارگزار توسط شعب ارزی

ارجاع درخواست متقاضی به امور بین الملل و ارکان اعتباری و اخذ مصوبه تسهیلاتی کمیسیون امور بین الملل بانک

تکمیل فرم تعهد نامه خرید دین توسط متقاضی

پرداخت وجه اسناد پس از کسر کارمزد تسهیلات به متقاضی

 

اعتبار اسنادی اتکایی(BACK TO BACK)

صادر کنندگان کالا و خدمات در برخی موارد بعد از دریافت اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت درخواست افتتاح یک یا چند فقره اعتبار اسنادی اتکایی می نمایند، در چنین معامله ای از دو اعتبار اسنادی جداگانه استفاده می شود و استفاده از آن زمانی ضروری است که ذینفع اصلی خود قادر به تهیه کالا نباشد و نیز به دلایل متعدد دیگر از جمله عدم تمایل ذینفع اول به افشای نام خریدار خود برای ذینفع ثانوی، و یا عدم موافقت ذینفع به انتقال اعتبار به دلیل بالا بودن ریسک آن، و یا هنگامی که نوع ارز اعتبار اصلی با نوع ارز خرید کالا توسط ذینفع اول از تولید کنند کالا(ذینفع ثانویه) متفاوت باشد، و یا ذینفع اول بخواهد کالا را به مبلغی کمتر از مبلغ اعتبار اول از ذینفع دوم تهیه و به قیمت اعتبار اول به خریدار اعتبار اول بفروشد. نیاز به اعتبار اسنادی اتکایی می باشد.

شرایط و نکات مهمی که در هنگام دوم در نظر گرفته و رعایت می شود به قرار ذیل است:

گشایش اعتبار دوم موضوعی است که فقط به ذینفع و بانک گشاینده اعتبار دوم مربوط بوده و لزومی به آگاهی و موافقت دیگر عوامل یعنی بانک گشاینده اعتبار اول یا متقاضی اول ندارد.

حداکثر سقف مبلغ ارزی اعتبار دوم می تواند تا 90 درصد مبلغ اعتبار اول باشد.

شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اسنادی اتکایی مانند کالا و اسناد درخواستی و … می بایست تناسب لازم را داشته باشد.

تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اتکایی باید حداقل 15 روز مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اولیه و حداکثر یک هفته بعد از تاریخ آخرین حمل باشد.

بعد از گشایش اعتبار دوم، بانک فقط اصلاحیه هایی از اعتبار اسنادی اولیه از کارگزار گشایش کننده را می تواند بپذیرد که مرتبط با شرایط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نیز منوط به ابطال کامل اعتبار دوم و موافقت ذینفع دوم در خلال سررسید خواهد بود.

گشایش اعتبار اتکایی با در نظر گرفتن اعتبار مشتری(ذینفع اعتبار اولیه) و اخذ وثایق کافی با طی مراحل اعتباری آن در کمیسیون اعتباری ذیربط و با عنایت به سقف های تعیین شده و مقررات همسان اعتبارات اسنادی در قالب عقد مشارکت مدنی به ارز انجام می پذیرد.

در صورتی که اعتبار اتکایی جهت واردات کالا از خارج کشور و یا مناطق آزاد به داخل کشور باشد، طی نمودن کلیه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ذیربط و رعایت بخشنامه های مرتبط با واردات کالا الزامی است.

 

مراحل انجام کار اعتبارات اسنادی اتکایی

دریافت اعتبار اسنادی صادراتی که بانک ابلاغ کننده و معامله کنندۀ آن بانک سرمایه باشد.

بررسی وضعیت اعتباری بانک گشاینده اعتبار

ابلاغ اعتبار به ذینفع اول

درخواست ذینفع اول جهت گشایش اعتبار اسنادی اتکایی بر مبنای اعتبار اسنادی صادراتی

اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادی اتکایی از امور بین الملل

طی نمودن مراحل گشایش اعتبار از جمله اخذ مصوبۀ کمیسیون اعتباری مربط با رعایت سقف های تعیین شده و رعایت مقررات همسان اعتبارات اسنادی

و تکمیل نمونه 508 و برگ تعهد نامه و سایر مدارک مرتبط با اعتبار اسنادی

دریافت پیش دریافت و سایر هزینه های تعیین شده از متقاضی

افتتاح اعتبار اسنادی اتکایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.