6 توصیه شاپور محمدی برای ورود به بازار سرمایه

شاپور محمدی در مصاحبه با رادیو با بیان این که سود آوری بازار سرمایه از بازارهای دیگر بهتر است گفت: بطورکلی با میزان سرمایه کم یا زیاد می توان در این بازار فعالیت کرد.

شاپور محمدی در مصاحبه با رادیو با بیان این که سود آوری بازار سرمایه از بازارهای دیگر بهتر است گفت: بطورکلی با میزان سرمایه کم یا زیاد می توان در این بازار فعالیت کرد.

رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار کشور گفت: اگر برخی افراد وقت کافی حتی فرصت برای آموزش و تحلیل روزمره بازار را ندارند می توانند از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند چون ریسک صندوق ها کنترل شده است. بازار سرمایه یک بازار تخصصی است از اینرو ضرورت دارد مردم برای ورود به این بازار آموزش های لازم را فراگیرند.

وی افزود: بر اساس مدیریت حرفه ای که در صندوق های شکل گرفته اشخاص می توانند از مزیت دانش و تخصصی مالی مدیران و افراد فعال در صندوق ها بهره مند شوند بدون اینکه خود این دانش را در اختیار داشته باشند.

محمدی ادامه داد: چه اشخاص حرفه ای و چه اشخاصی که تازه وارد بازار سرمایه می شوند باید در سرمایه گذاری از اصول مسلمی پیروی کننداز جمله این اصول افق سرمایه گذاری که بطورحتم باید در نظرگرفته شود.

وی گفت: افراد وقتی وارد بازار می شوند نباید کوتاه مدت انتظار داشته باشند که از سود سرشاری بهره مند شوند بلکه باید افق خود را سه تا پنج سال انتخاب کنند.

رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار کشور گفت: نکته دوم اینکه برای ورود به بازار سرمایه بطور حتم باید آموزش های لازم را فراگیرند و این آموزش ها در سطوح مختلف برگزار می شود.

وی افزود: نکته سوم اینکه نباید به شایعات توجه کرد توصیه می شود شرکت ها به اخبار رسمی که در سامانه کدال انتشارمی یابد به این آمار و اطلاعات توجه کنند.

محمدی بیان داشت: نکته چهارم اینکه بطورحتم باید سبد دارایی تشکیل دهند چرا که تک سهم حتی اگر سودآوری خوبی هم داشته باشد بدون شک استراتژیک مناسبی نیست بلکه باید چند سهم را انتخاب که بتوانند ریسک یکدیگر را خنثی کنند.

وی ادامه داد: نکته پنجم اینکه سودآوری شرکت ها را در نظر داشته باشند، شرکت های که سودآور هستند اگر رشد قیمتی در کوتاه مدت هم نداشته باشند در مجامع سالیانه سود نقدی به این شرکت ها تعلق می گیرد که می تواند به استراتژی موفق مردم در سرمایه گذاری ها کمک کند.

رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار کشور گفت: نکته ششم اینکه بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه و بخش دیگر را در قالب سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند حال اگر تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند می توانند اوراق با درآمد ثابت را در بازار سرمایه خریداری کنند.

وی در ادامه از مردم خواست این نکات را بطورحتم در سرمایه گذاری های خود در نظر داشته باشند.

محمدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص فروش استقراضی توضیح داد: فروش استقراضی همان فروش تعهدی سهام شکل طراحی ابزار مالی اسلامی شده و مبتنی بر دو عقد وکالت است.

وی گفت: فروش استقراضی از نظر شرعی به شکل غربی در ایران قابل پیاده سازی نیست بنابراین با ترکیب دو وکالت این امکان فراهم شده که فروش استقراضی تحت عنوان «فروش تعهدی» در کشور انجام شود.

رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار کشورافزود: این ابزار مالی تا پایان سال جاری در کشور اجرایی خواهد شد چون تائیدیه شورایعالی بورس، کمیته فقهی و دیگر زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم شده است.

/ تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.