قانون عرضه‌های اولیه تغییر کرد

بر اساس اطلاعیه فرابورس در خصوص تغییر دستورالعمل عرضه‌های اولیه، ۲۰ درصد مازاد بر تعداد اوراق بهادار قابل عرضه در روز عرضه اولیه، با قیمت ثابت کشف شده پس از فرآیند عرضه اولیه، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (بادرآمد ثابت، در سهام و مختلط) داده می‌شود.

مدیریت عملیات بازار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اصلاح مواردی از دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را اعلام کرد که جزئیات تغییر قانون عرضه‌ اولیه بدین شرح است:

1- ماده شش به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده شش: سهام عرضه شده در عرضه اولیه ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضه‌های دولتی و برای سایر ناشران در بورس و فرابورس، باید به گونه‌ای عرضه شود که حد نصاب‌های تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را بر اساس بازار و تابلوی مربوطه احراز نماید.

تبصره یک: تغییر در میزان عرضه اولیه سهام ناشران، بر اساس اندازه ناشر و با تصویب هیأت پذیرش، امکانپذیر خواهد بود. به هر ترتیب سهام باید به‌گونه‌ای عرضه شود که حداکثر شش ماه پس از روز عرضه اولیه، سهام شناور آزاد شرکت حد نصاب‌های تعیین شده در دستورالعمل پذیرش را بر اساس بازار و تابلوی مربوطه احراز نماید.

2- تبصره چهار و پنج به شرح ذیل به ماده 9 الحاق شد:

تبصره چهار: در خصوص سهام، 20 درصد مازاد بر تعداد اوراق بهادار قابل عرضه در روز عرضه اولیه، با قیمت ثابت کشف شده پس از فرآیند عرضه اولیه، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری (بادرآمد ثابت، در سهام و مختلط) اختصاص داده می‌شود.

تبصره پنج: بورس موظف است سقف خرید هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به شرکت در عرضه اولیه موضوع تبصره ٤ این ماده را همزمان با انتشار اطلاعیه عرضه تعیین، اعلام و در سامانه اعمال نماید. معیار تعیین سهمیه هر یک

از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری هر صندوق است. قانون عرضه‌ اولیه

3- تبصره 2 و 3 به شرح ذیل به ماده 17 الحاق شد:

تبصره دو: در خصوص سهام، تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه موضوع این ماده تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه به غیر از مقدار تخصیص یافته به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ٤ ماده 9 است.

  رانت خرید عرضه اولیه به چه کسی می‌رسد؟

تبصره سه: تخصیص سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مرحله پایانی عرضه به روش تسهیم و برمبنای سقف مجاز

موضوع تبصره 5 ماده 9 و با قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه صورت میگیرد. مازاد تخصیص سهام در این مرحله، در تعهد متعهد خرید نمی‌باشد.

ببینید: عرضه اولیه چیست؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید