چگونه از خدمات تلفن بانک پاسارگاد استفاده کنیم؟

آیا می دانید چگونه از خدمات تلفن بانک پاسارگاد استفاده کنید؟ ما در این مطلب خدمت تلفن بانک پاسارگاد را معرفی کرده ایم.

در بانکداری نوین یکی از مسائل پر اهمیت دسترسی سریع به خدمات بانکی می‌باشد. در این راستا بانک پاسارگاد با ایجاد خدمت تلفن بانک، باعث سهولت در این امر گشته است.

با تلفن بانک پاسارگاد (از طریق شماره تلفن 82891111 و یا 82890 و سپس انتخاب کلید 1) می‌توانید بسیاری از عملیات بانکی خود را تنها از طریق یک خط تلفن انجام دهید. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک پاسارگاد بر روی سپرده‌هایشان طراحی شده است.

خدمات سامانه تلفن بانک پاسارگاد

1. ورود با رمز ثابت (کلید 1)

1.1. عملیات بانکی (کلید 1)

1.1.1. اطلاع از موجودی (کلید 1)

1.1.2. اطلاع از شماره شبا (کلید 2)

1.1.2.1 اطلاع از شماره شبا به صورت گویا ( کلید 1)

1.1.2.2 فکس اطلاعات سپرده ها به همراه شماره شبا به همین شماره (کلید 2)

1.1.2.3 فکس اطلاعات سپرده ها به همراه شماره شبا به شماره دلخواه (کلید 3)

1.1.3. اطلاع از سه گردش آخر حساب (کلید 3)

1.1.4. انتقال وجه بین حسابهای خود (کلید 4)

1.1.5. فکس گردش حساب (کلید 5)

1.1.6. پرداخت قبض با شماره سپرده (کلید 6)

1.1.7. دریافت فکس جزئیات سپرده ها (کلید 7)

1.2. عملیات کارت (کلید2)

1.2.1. اطلاع از لیست کارت ها (کلید 1)

1.2.2. دریافت موجودی کارت (کلید 2)

1.2.3. مسدود نمودن کارت با شماره کارت (کلید 3)

1.2.4. ارائه جزئیات پرونده کارت اعتباری (کل بدهی و تاریخ انقضاء) (کلید 4)

1.2.5. تسویه کارت اعتباری (کلید 5)

1.2.6. فکس گزارش پرداخت-بدهی کارت اعتباری (کلید 6)

1.2.7.دریافت فکس اطلاعات کارت ها (کلید 7)

1.3. عملیات چک (کلید3)

1.3.1. آگاهی از وضعیت چکهای صادر شده (کلید 1)

1.3.2. آگاهی از وضعیت چکهای واگذار شده (کلید 2)

1.4. عملیات تسهیلات (کلید 4)

1.4.1. آگاهی از لیست تسهیلات (کلید 1)

1.4.2. آگاهی از جزئیات تسهیلات (کلید 2)

1.4.3. ثبت درخواست پرداخت قسط (کلید 3)

1.4.4. پیگیری درخواست پرداخت قسط (کلید 4)

1.4.5. لغو درخواست پرداخت قسط (کلید 5)

1.4.6.دریافت فکس اطلاعات لیست تسهیلات (کلید 6)

1.5. اعلام تعداد سهام (کلید 5)

1.6. کلیدهای میانبر (کلید 6)

1.6.1. آگاهی از شماره حساب با کلید میانبر (کلید 1)

1.6.2. آگاهی از کلید میانبر با شماره حساب (کلید 2)

1.6.3. دریافت فکس کلید میانبر شماره حساب های خود (کلید 3)

1.6.4. آگاهی از شماره کارت با کلید میانبر (کلید 4)

1.6.5. آگاهی از کلید میانبر با شماره کارت (کلید 5)

1.6.6. دریافت فکس کلید میانبر شماره کارت های خود (کلید 6)

1.7. تنظیمات (کلید7)

1.7.1. تغییر رمز تلفن بانک (کلید 1)

1.7.2. اطلاع از 3 ورود آخر موفق تلفن بانک (کلید 2)

1.7.3. اطلاع از 3 تلاش آخر ناموفق تلفن بانک (کلید 3)

1.8. فکس راهنمای تلفن بانک (کلید 8)

1.8.1. فکس راهنمای تلفن بانک به شماره دلخواه (کلید 1)

1.8.2. فکس راهنمای تلفن بانک به همین شماره (کلید 2)

2. پرداخت قبض بیمه پاسارگاد (کلید 2)

3. دریافت شماره شبا از طریق شماره سپرده (کلید 3)

4. دریافت شماره شبا از طریق شماره کارت (کلید 4)

5. دریافت شماره حساب از طریق شماره کارت (کلید 5)

از کجا شروع کنیم؟

جهت بهره مندی از این خدمت، به یکی از شعبه‌های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم درخواست، رمز مربوطه را دریافت نمایید.

پس از فعال شدن خدمت، از طریق برقراری تماس با شماره 82891111 و یا شماره 82890 و فشردن کلید 1 می توانید از امکانات سیستم تلفن بانک بهره مند شوید.

نکات مهم جهت سهولت استفاده از تلفن بانک پاسارگاد

کلیدهای میانبر

در تلفن بانک پاسارگاد به جای وارد نمودن شماره سپرده می توانید از کلیدهای میانبر استفاده نمایید؛ بازه ی کلید های میانبر بین 1 تا تعداد سپرده های مشتری بوده و با 0 شروع می شود. برای مثال اگر دارای 3 سپرده هستید، می توانید از کلیدهای میانبر 01، 02 و 03 به جای وارد نمودن شماره سپرده متناظر هر یک از سپرده های خود استفاده نمایید. در هر مرحله که باید شماره سپرده وارد شود، میتوان کلید میانبر متناظر آن سپرده را وارد کرد.

برای مثال در صورتی که شماره سپرده اول شما *1*123456*800*201 می باشد، می توانید کلید میانبر *01 را وارد نمایید. جهت اطلاع از کلید میانبر سپرد های خود به صورت گویا و فکس، پس از ورود به منوی اصلی تلفن بانک، به منوی “کلید های میانبر (کلید 5)” مراجعه نمایید. همچنین جهت سهولت کار در هنگام استفاده از شماره کارت، می توان از کلیدهای میانبر نیز استفاده نمود.

دسترسی سریع به منوها

هر یک از زیر منوها (پس از ورود موفق به سیستم تلفن بانک)، از طریق تلفیق متوالی اعداد متناظر هر زیر منو قابل دسترسی است. برای مثال جهت ارسال فکس گردش حساب به شماره دیگر، باید مسیر زیر را از منوی اصلی دنبال کرد:

منوی اصلی –> کلید 1 (منوی عملیات بانکی) –> کلید 5 (منوی فکس گردش حساب) –> کلید 2 (فکس گردش حساب به شماره دیگر)

جهت دسترسی سریع به این منو در همان ابتدای ورود به تلفن بانک، می توان اعداد 152 را پشت سر هم وارد کرد تا به منوی “فکس گردش حساب به شماره دیگر” وارد شویم.

بازگشت به منوی قبل و خروج از سیستم

در هر یک از منوهای تلفن بانک پاسارگاد می توانید با فشردن کلید 9 به منوی قبل برگردید؛ همچنین با فشردن کلید # از سیستم تلفن بانک خارج خواهید شد.

دریافت فکس

خدمات تلفن بانک پاسارگاد

در هر یک از منوهای ارسال فکس تلفن بانک، دو گزینه “فکس به شماره دیگر” و “فکس به همین شماره” موجود است. در صورتی که دستگاه فکس شما به همان خط تلفنی متصل است که با آن با تلفن بانک پاسارگاد تماس گرفته اید، باید گزینه  “فکس به همین شماره” را انتخاب نمایید. در غیر این صورت باید گزینه  “فکس به شماره دیگر” را انتخاب نمایید و شماره فکس را وارد نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.