کمترین کفایت سرمایه برای کدام بانک دولتی است؟

طبق آمار‌های مالی منتشر شده بانک‌های دولتی، بانک صنعت و معدن با نسبت کفایت سرمایه ۲.۵۸ درصدی کمترین نسبت را در میان سایر بانک‌های دولتی دارد.

در راستای وعده احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که چند روز گذشته از انتشار صورت های مالی شرکت ها و بانک های دولتی خبر داد؛ طی چند روز گذشته صورت های مالی بانک های دولتی از جمله ملی، مسکن، توسعه صادارات ایران، صنعت و معدن و کشاورزی بر روی سایت کدال منتشر شد.

کاهش 18 درصدی کفایت سرمایه بانک های دولتی در سال 99

در این گزارش یکی از اقلام (نسبت کفایت سرمایه) صورت های مالی این پنج بانک را بررسی کردیم.

کمترین کفایت سرمایه برای کدام بانک دولتی است؟ 1

*منبع آمارهای مندرج، صورت های مالی منتشر شده در کدال است.

در میان این پنج بانک، کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن نسبت به بقیه پایین تر است. در مجموع نیز می توان گفت که نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی (البته بانک هایی که به تازگی اطلاعات مالی آن ها منتشر شده است)، در سال 99 نسبت به سال قبل، حدود 18 درصد کاهش پیدا کرده است.

یادآور می شود؛ نسبت کفایت سرمایه (CAR) (Capital Adequacy Ratio) حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

CAR یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک‌ها محسوب می‌شود.

نسبت کفایت سرمایه حداقل باید 12 درصد باشد

طبق دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی “بال یک” حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید 8 درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک به‌ وجود بیاید. همینطور در دستورالعمل‌ “بال 2” حداقل نرخ کفایت سرمایه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

  دولت باید بدهی خود به بانک های دولتی را تسویه کند
منبع باشگاه خبرنگاران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.