امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

در راستای کاهش تردد هموطنان در سطح شهر امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل فراهم شد

این موسسه به منظور دسترسی صاحبان خودرو به نیازهای خودرویی نسبت به استعلام هایی از قبیل امکان استعلام با اسکن بارکد، امکان ذخیره پلاکها ، امکان مدیریت پلاک های ثبت شده( ویرایش حذف و استعلام) از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است.

امکان ارائه خدمات خودرویی از طریق نرم افزار فام موسسه ملل

با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل عملیات بانکی و دیگر خدمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

منبع موسسه ملل
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.