میزان پرداختی وام قرض الحسنه در بانک سینا

بانک سینا از ابتدای سال 1400 تا کنون بیش از 30 هزار فقره وام قرض الحسنه به ارزش 8800 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

این بانک در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و به منظور ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه در چارچوب نظام بانکداری اسلامی، انواع تسهیلات را در قالب قرض الحسنه به واجدین شرایط پرداخت کرده است.

از مجموع وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا از ابتدای سال 1400 تا پایان دی ماه سال جاری بیش از 20700 فقره به وام تامین نیازهای ضروری متقاضیان اختصاص داشته است که معادل 4040 میلیارد ریال را شامل می شود.

همچنین این بانک در مدت یاد شده تعداد 2193 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 1850 میلیارد ریال به زوجین پرداخت کرده و زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان این مرز و بوم را فراهم ساخته است.

از مجموع وام های قرض الحسنه پرداختی بانک سینا، تعداد 6400 فقره نیز به وام قرض الحسنه اشتغالزایی اختصاص داشته که رقمی معادل 2900 میلیارد ریال را در برمی گیرد. همچنین تعداد 116 فقره از وام های قرض الحسنه به وام کمک هزینه خرید مسکن تخصیص یافته که بالغ بر 32 میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است بانک سینا با تاکید بر اجرای الگوی بانکداری اسلامی و به منظور توانمند سازی اقشار کمتر برخوردار جامعه، وام های قرض الحسنه را در قالب طرح های مختلف به واجدین شرایط پرداخت می کند. پرداخت تسهیلات عمرانی، درمانی، تامین نیازهای ضروری، ازدواج، کمک هزینه خرید مسکن و حمایت از مددجویان مورد تایید نهادهای حمایتی از جمله خدمات این بانک است.

  بیشترین استقبال کاربران همراه بانک سینا مربوط به کدام خدمت است؟
منبع بانک سینا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.