وضعیت درخشان به پرداخت ملت در گزارش شهریور ماه شاپرک

به پرداخت ملت از شرکت‌های بزرگ پرداخت در خاورمیانه و ایران است که همیشه در موضوعات مختلف پرداختی در نقش بازیگر بی رقیب و اصلی ظاهر شده است.

در این گزارش وضعیت درخشان به پرداخت ملت در گزارش شهریور ماه شاپرک را بررسی می‌کنیم. بطور کلی در گزارش شهریور شاپرک، در مولفه‌‍ی مبلغی شرکت “به پرداخت ملت” جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. در شهریور ماه بالاترین سهم مبلغی تراکنش های اینترنتی نیز در اختیار شرکت “به پرداخت ملت” است. همچنین شرکت “به پرداخت ملت” در ماه جاری در هر دو مولفه‌ی سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی بالاترین رقم را نشان می‌دهد.

در شاخص سهم مبلغی همانند گذشته شرکت “به پرداخت ملت” با اختصاص سهم 96/19 درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان “- دومین شرکت بازار – با این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با 34/0 درصد گزارش می‌شود.

در شهریور ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 78/49 درصدی از سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

در این ماه همچنان شرکت “به پرداخت ملت ” با پوشش 17/18 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در شهریور ماه نیز به ترتیب با ارقامی معادل 20/30 و 13/52 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی و موبایلی را کسب نموده است.

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSP از بازار سرویس‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی مرداد و شهریور 1401 مبین آن است که در شهریور ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 03/20 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز همین شرکت با سهم مبلغی 43/15 درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت “به پرداخت ملت” همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با 65/94 درصد در اختیار دارد.

شرکت “به پرداخت ملت” همچنین با 70/60 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

“به پرداخت ملت” تقریبا در اکثر استان‌ها نیز، با اختلاف نسبت به سایر شرکت‌ها از تراکنش های کارتخوان فروشگاهی پشتیبانی می‌نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.