پرداخت الکترونیک سداد کمترین کارتخوان کم تراکنش را دارد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد یکی از شرکت‌های معتبر پرداخت الکترونیک ایرانی و بازوی پرداخت بانک ملی است.

این شرکت سرویس‌های مختلفی مثل اپلیکیشن ایوا و درگاه پرداخت اینترنتی و کارتخوان را به مشتریان عرضه می‌کند.

پرداخت الکترونیک سداد کمترین کارتخوان کم تراکنش را دارد

ما در ادامه، وضعیت پرداخت الکترونیک سداد در آخرین گزارش شاپرک که مربوط به مهرماه است را بررسی می‌کنیم:

در گزارش مهرماه شاپرک، سهم پرداخت الکترونیک سداد از تعداد تراکنش‌ها 7.86 درصد است. همچنین این شرکت از نظر سهم مبلغی با 12.31 درصد در جایگاه سوم شرکت‌های پرداختی قرار گرفته است.

همچنین سهم پرداخت الکترونیک سداد از تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی مهرماه 8.05 درصد و سهم از ابزار پذیرش اینترنتی، 8.69 درصد است.

در بررسی شرکت‌ها از منظر نسبت مجموع کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به پایانه‌های فعال سیستمی آن شرکت، نیز ملاحظه شد که در این ماه، کمترین رقم این شاخص به شرکت ” پرداخت الکترونیک سداد” تعلق دارد و تنها 6.85 درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سداد ” را کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.