ریفاینانس بانک تجارت چیست؟ (+ مراحل اعطای تسهیلات و نحوه باز پرداخت)

در حال حاضر حداکثر سررسید اعتبارات اسنادی جهت استفاده از خطوط اعتبارات کوتاه مدت 6 الی 7 ماه است.

عصر بانک؛ ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدتی است که بین بانکها برقرار می گردد. وارد کنندگان(مشتریان بانکها) می توانند با موافقت بانک ایرانی(تسهیلات گیرنده) و از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به نفع فروشندگان از این خطوط اعتباری استفاده نمایند، بدین ترتیب که وجه کالای مورد سفارش توسط بانک تسهیلات دهنده در مقابل ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار و قوانین بین المللی نقداً به فروشنده پرداخت شده و باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات مذکور به بانک تسهیلات دهنده، ظرف مهلت مورد توافق بین دو بانک حداکثر ( 6ماهه)توسط خریدار از طریق بانک تسهیلات گیرنده انجام خواهد شد.

 

افراد حائز شرایط استفاده از خطوط اعتباری

 

کلیه وارد کنندگان، اعم از تولیدی و تجاری که قصد واردات مواد اولیه، قطعات یدکی،ماشین آلات خطوط تولیدی را دارند می توانند بر حسب اولویت و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی(REFINANCE) بنمایند. درخصوص شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی) نیز که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و یا ذیحساب دستگاه ذیربط رسیده باشند، (صرف نظر از اینکه دارای ردیف بودجه باشند یا نباشند) چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند هم می توانند از این خطوط اعتباری استفاده کنند.

 

مراحل اعطای تسهیلات

در این خصوص متقاضی با مراجعه به شعبه ریالی که در آن حساب دارد، درخواست خود را تسلیم می نماید.شعبه نیز در خواست متقاضی را به ارکان اعتباری انعکاس داده و متعاقب آن پس از صدور مصوبه اعتباری و احراز شرایط مصوبه اعتباری به همراه مدارک مثبته به واحد ارزی ذیربط جهت گشایش اعتبار ارسال می نماید. سپس واحد مربوطه به منظور تعیین خط تسهیلات ریفاینانس، مراتب را از اداره خزانه داری بانک استعلام نموده و پس از تعیین خط، سایر امور در واحد ارزی انجام می گردد.

 

درصد پیش پرداختها و نحوه باز پرداخت

برای درصد دریافتی اولیه به تاریخ گشایش اعتبار اسنادی و به نرخ همان روز، فروش ارز به صورت قطعی انجام خواهد شد.

برای درصد دریافتی دوم نیز در تاریخ معامله اسناد و به نرخ همان روز فروش ارز به صورت قطعی انجام خواهد شد.

برای باقیمانده اعتبار هم به تاریخ سررسید پرداخت به کارگزار(6 ماه پس از هر معامله اسناد) و به نرخ همان روز و به صورت قطعی خواهد بود.

 

مدت سررسید و هزینه استفاده از تسهیلات

در حال حاضر حداکثر سررسید اعتبارات اسنادی جهت استفاده از خطوط اعتبارات کوتاه مدت 6 الی 7 ماه است.البته بایستی در نظر داشت که تسهیلات فوق، می باید در سقفهای مجاز تسهیلات اعطایی این بانک، با رعایت سقفهای فردی و بخشی و با توجه به ضوابط مقررات و دستورالعملهای صادره توسط واحدها و ادارات ذیربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و اعطا گردد و استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس، از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده توسط تسهیلات دهنده، اعطای قطعی تسهیلات به مشتری است.

هزینه اینگونه تسهیلات بر اساس صد درصد وجه اسناد، مطابق قرارداد(LIBOR  به اضافه 5/1 تا 2 درصد حاشیه سود) می باشد که به هنگام بازپرداخت وجه اسناد معامله شده به همراه اصل مبلغ، به بانک کارگزار پرداخت می گردد. دیگر کارمزدهای ماخوذه بر اساس تعرفه کارمزد اعتبارات اسنادی مدت دار محاسبه خواهد گردید.

ضمنا بانک برای پوشش هم ارز ریالی اعتبارات اسنادی، وثایق و تضمینهای کافی را برای اطمینان از وصول مبالغ ریالی مورد نیاز بنا به اعتبار متقاضی و به تشخیص خود، دریافت می نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.