مرور رده

اپلیکیشن‌های پرداخت

در این قسمت اپلیکیشن‌های پرداخت معرفی می‌شوند و شما می‌توانید با اپلیکیشن‌ها و راهکارهای متنوع فین‌تکی آشنا شوید.

خدمات پستی اپلیکیشن سکه

با توجه به اقبال مردم به خدمات پستی و افزایش روز افزون خریدهای اینترنتی با توجه به کرونا، اپلیکیشن سکه می‌تواند یک…