مرور دسته بندی

بانک سامان

در این صفحه مشتریان بانک سامان با خدمات و محصولات نوین بانک  آشنا می‌شوند و نحوه استفاده از خدمات به آنها آموزش داده می‌شود.

خداحافظی با شعبه بانک سامان از طریق خدمات اپلیکیشن موبایلت

اگر مشتری بانک سامان هستید حتماً  نام ” اپلیکیشن موبایلیت” به گوشتان خورده است یا از خدمات اپلیکیشن موبایلت بهره‌مند شده‌اید. نام موبایلت تلفیقی از دو واژه mobille و  wallet است که در قالب mobillet درآمده است و  در زبان انگلیسی به‌معنای کیف پول و در فارسی به معنای «موبایل تو»است.