معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور رده

اسنپ پی

اسنپ پی‌، به عنوان یکی از خدمات سوپر اپلیکیشن اسنپ امکان خرید اقساطی و BNPL یا همان الان بخر بعداً پرداخت کن را برای کاربران مهیا کرده است.