مرور برچسب

بیمه مرکزی

جرایم بیمه ای وسایل نقلیه موتورسیكلت و ماشین آلات كشاورزی بخشیده می شود

به پیشنهاد نهاد ناظر صنعت بیمه و با تصمیم مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی و همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین آلات کشاورزی فاقد بیمه نامه مورد بخشودگی قرار می گیرد.