مرور برچسب

هلدینگ صاد

حرکت بانک صادرات به سمت تحول دیجیتال با همکاری هلدینگ صاد

بانکداری در دنیا از منظر مشتری معمولاً به ۴ دوران تقسیم می‌شود. دوران بانکداری سنتی که شعبه نقش اساسی را در ارائه خدمات به مشتری بازی می‌کرد، دوران بانکداری سلف سرویس که با تولد دستگاه ATM آغاز شد، دوران بانکداری الکترونیک که استفاده از…

از رونمایی 3 مرکز تخصصی در هلدینگ صاد تا آغاز به کار مسابقه بزرگ «ایده‌ برتر»

امروز در مراسمی، هلدینگ فن آوری و نوآوری صاد (وابسته به بانک صادرات) از آکادمی بانکداری دیجیتال، مرکز رشد و نوآوری و آزمایشگاه نوآوری فین‌تک صاد رونمایی کرد.