مرور برچسب

ATM

نقش نسل جدید ATMها و دسترسی به پول نقد در عصر بانکداری سلف سرویس

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک، امروزه GPS، نقشه کاغذی را کنار زده و ارائه الکترونیکی کارت‌های پرواز جای صف دریافت بلیط را گرفته است. به خاطر دارید آخرین بار که برای دوست یا اقوام خود دست‌نوشته‌ای ارسال کردید، چه زمانی بوده؟ در این…

آیا دستگاه‌های ATM “شعب کوچکی” از آینده هستند؟

به گزارش گروه تحقیق و ترجمه عصربانک؛ دستگاه ATM هنوز از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده است و این واقعیتی است که با بروز کووید 19، به عنوان کانون توجه بانک‌ها قرار گرفته است. روزهایی که دستگاه‌های ATM فقط به عنوان یک توزیع کننده سریع پول نقد…

نقش ATM‌های مدرن در عصر بانکداری دیجیتال

در جهانی که توسط ارتباطات حاصل از دیجیتالی شدن در حال شکل گرفتن است، شما حق دارید که فکر کنید پول نقد به کار نمی‌آید، اما اینگونه نیست! GPS در حال منسوخ کردن نقشه‌های کاغذی است، بلیط‌های هواپیمایی به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و احتمالا…