خدمات حضوری چک‌های جدید در کنار سامانه مدیریت چک بانک پاسارگاد

هم‌راستا با پیاده‌سازی تعداد ديگري از سرويس‌هاي "سامانه صياد"، شامل «ثبت»، «تأیید/ رد»، «انتقال»، «عودت انتقال»، «لغو ثبت/ انتقال» و «ابطال» چک‌ در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی ج.ا.ا، در‌صورتی که مشتريان محترم بانک پاسارگاد، به هر علت، قادر به استفاده از درگاه‌هاي طراحی شده برای ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید نباشند، این خدمات به‌منظور پیشگیری از بروز اختلال در انجام فعالیت‌های روزمره ایشان در کلیه شعبه‌های بانک پاسارگاد به ایشان ارائه می‌شود.

 

مشتریان ارجمند می توانند با مراجعه به شعبه‌های بانک پاسارگاد از خدمات زیر (در خصوص قانون جدید چک) در کنار سامانه مدیریت چک بانک پاسارگاد بهره‌مند شوند:

 خدمات«ثبت»، «تأیید/ رد»، «انتقال» چک‌های طرح جدید:

در صورتی که مشتریان بانک پاسارگاد به هر دلیل، امکان «ثبت» ،«تأیید/ رد»، «انتقال» چک در «سامانه صیاد» را نداشته باشد، می‌توانند با در‌دست داشتن اصل برگ چک و مدارک شناسایی معتبر به هر یک از شعبه‌های بانک مراجعه فرمایند و پس از تکمیل و ارائه «فرم درخواست ثبت عملیات چک در سامانه صیاد»، اقدام لازم در خصوص ثبت چک ایشان در درگاه بانک مرکزی انجام خواهد شد.

گفتنی است در خصوص چک‌های دارای بیش از یک ذی‌نفع، تأیید صرفاً یکی از ذی‌نفعان چك کفایت می‌نماید و نیازی به تأیید کلیه ذی‌نفعان نمی‌باشد.

همچنین در خصوص چک‌های دارای بیش از یک دارنده، عملیات انتقال باید با حضور تمامی دارندگان چک انجام شود. شایان ذکر است، در صورتی که هر یک از ذی‌نفعان چک بخواهند از وضعیت انتقال یا عدم انتقال چک مطلع گردند، می‌توانند از سرویس استعلام «وضعیت انتقال چک» استفاده نماید.

«عودت انتقال» (پس از مبادله چک)

چنان‌چه پس از انجام مبادله چك (ثبت توسط صادركننده و تأييد توسط ذي‌نفع)، شخص دارنده (دریافت‌کننده) چک، درخواست عودت چک به شخص قبلی (که می‌تواند «صادرکننده»/ «انتقال دهنده» چک باشد) را داشته باشد، می‌تواند با مراجعه حضوری به شعبه و تکمیل فرم درخواست مربوطه، نسبت به انجام فرآیند «عودت انتقال» چک اقدام و از این خدمت استفاده نماید.

  بانکداری‌ مجازی بانک‌ پاسارگاد چه خدماتی ارائه می‌کند؟

 «لغو ثبت/ انتقال» چک (پيش از تأييد توسط ذی‌نفع چك)

در خصوص چک‌های عهده بانک پاسارگاد، در صورتی که صادر‌كننده چك، برگ چك را در «سامانه صياد» ثبت کرده باشد، ولی به هر دلیلی از این اقدام منصرف شود، مشروط به اینکه چك توسط ذي‌نفع تایید نشده باشد، مشتری می‌تواند با مراجعه به هر یک از شعبه‌های بانک و تکمیل فرم درخواست مربوطه، نسبت به انجام فرآیند «لغو ثبت» چک در درگاه یادشده، اقدام فرمایند.

هم‌چنین، اگر انتقال دهنده چك، قبل از تأييد گيرنده چك (انتقال گيرنده)، درخواست لغو انتقال چك را داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به شعبه‌های بانک، پس از تکمیل فرم درخواست با ارائه اسناد معتبر شناسایی و اصل برگ چک، نسبت به ارائه درخواست «لغو انتقال» چك اقدام نمايند و عملیات مربوطه در شعبه انجام پذیرد.

 «ابطال» برگ‌های خام دسته‌چک‌های طرح جدید

با توجه به اینکه سرویس «ابطال» برگه‌های خام (اعم از چک‌های با وضعیت” قابل استفاده” در سامانه جامع بانکداری پاسارگاد نزد مشتری و “چک‌های شخصی سازی شده” یا “در حین شخصی سازی” نزد بانک)، به عنوان یک سرویس بانکی فراهم گردیده است.

در صورتی که متقاضی بنا به دلایلی هم‌چون «سرقت برگ چک»، «مفقودی» و «عدم تمایل به گردش مجدد چک» درخواست ابطال برگ خام چک‌های جدید (چک‌های طرح جدید که در «سامانه صیاد» ثبت نشده و مورد «انتقال» قرار نگرفته اند) را داشته باشد می‌تواند ضمن مراجعه حضوری به شعبه‌های بانک با ارائه مدارک شناسایی، تکمیل فرم درخواست و ارائه فیزیک چک (در صورت وجود) نسبت به ابطال چک‌های مورد نظر اقدام فرماید.

در صورتی که چک به هر نحوی در “سامانه صیاد” ثبت شده‌ باشد، تنها در صورتی امکان ابطال دارد که در کارتابل صادر کننده (مالک اولیه) قرار داشته باشد.

گفتنی است “سامانه مدیریت چک (صیاد)” شامل خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک در سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir در اختیار عموم مشتریان قرار دارد.

  اجرای الزامات تراکنش‌های انتقال وجه شتابی و غیر شتابی در بانک پاسارگاد
منبع بانک پاسارگاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.