انتصاب فروزانفر به مدیریت بخش سرمایه های انسانی و پشتیبانی

دکتر فروزانفر به عنوان مدیر بخش «سرمایه های انسانی و پشتیبانی» منصوب شد.

به موجب حکمی از طرف مدیریت محترم عامل، جناب آقای دکتر بهزاد فروزانفر به سمت مدیر بخش “سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی” منصوب شده و در این سمت به معاونت منابع و توسعه مدیریت گزارش خواهند نمود.

ضمن تشکر از زحمات جناب آقای جوانروح در زمان تصدّی این سمت، از خداوند متعال توفیق در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله برای آقای دکتر فروزانفر مسئلت می‌نماییم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.