مرور رده

راهکار های پرداخت و فین‌ تکی

در این قسمت راهکارهای پرداخت و فین‌ تکی معرفی می‎شوند و شما می‌توانید با اپلیکیشن‌ها و راهکارهای متنوع فین‌تکی آشنا شوید.

انتقال وجه هوشمند با بلوبانک

ویژگی انتقال هوشمند پول در اپلیکیشن بلوبانک و خدماتی که برای انتقال وجه به کاربران ارائه می‌شود، مشتریان بلوبانک را…