معرفی خدمات همه بانک‌ها و راهکارهای پرداخت
مرور برچسب

به پرداخت ملت

وضعیت برتر به پرداخت ملت در گزارش مرداد ماه شاپرک

 شرکت به پرداخت ملت در گزارش مرداد ماه شاپرک، بالاترین سهم در مبلغ تراکنش‌ها، بالاترین سهم مبلغی در خرید، بیشترین سهم در ابزار پذیرش موبایلی، بیشترین سهم از ابزار موبایلی تراکنش دار را ثبت کرده است.

بررسی عملکرد شرکت‌ های PSP در مرداد ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکتها درکل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.

همه چیز درباره باشگاه پذیرندگان به پرداخت ملت

به پرداخت ملت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایران و خاورمیانه، در جهت ارج نهادن به اعتماد پذیرندگان و ایجاد ارتباط مستمر و موثربا آنها، باشگاه پذیرندگان را با محیطی پویا ، صمیمی و دوستانه به منظور تعامل هر چه…