تراکنش‌های دایرکت دبیت فرابوم در هر ماه ۱۰ درصد رشد می‌کند

مدیرعامل فرابوم در ارائه خود در هجدهمین رویداد فیناپ داستان نوآوری این شرکت در زمینه برداشت مستقیم از حساب را مطرح کرد و گفت:« محصول برداشت مستقیم از حساب فرابوم ماهانه یک میلیون تراکنش را ثبت می‌کند. این درحالیست که این تراکنش‌ها با نرخ رشد مرکب در هر ماه 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد.»
 همایون محبوبی در ارائه خود تحت عنوان عهد نو در هجدهمین رویداد فیناپ با عنوان تفکر پلتفرمی با اشاره به اینکه روش‌های پرداخت در سراسر جهان دستخوش تحول شده است گفت:« هم‌اکنون انواع روش‌های پرداخت مبتنی بر حساب در جهان به عنوان یکی از روش‌های اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان از طریق آن انواع پرداخت‌های تکرار شونده، پرداخت‌های آنی و پرداخت‌های حق اشتراک را انجام داد.»
همایون محبوبی اضافه کرد:« براساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی اروپا در سال 2021، سهم پرداخت دایرکت دبیت یا همان برداشت مستقیم از حساب، 23 درصد از کل روش‌های پرداخت در دنیا را شامل می‌شود.»
مدیرعامل فرابوم در هجدهمین رویداد فیناپ به تولد برداشت مستقیم از حساب این شرکت با نام تجاری پیمان نیز اشاره کرد و ادامه داد:« در حال حاضر و پس از گذشت 4 سال، ماهانه بیش از یک میلیون تراکنش برداشت مستقیم از حساب ثبت می‌شود. این درحالیست که تعداد این تراکنش‌ها در هر ماه 10 درصد و تعداد کاربران در هر ماه 7 درصد رشد می‌کند.»
هم‌اکنون بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سامان، دی، اقتصاد نوین، سامان، بلو، سپه، مهر ایران، سینا، کشاورزی، پست بانک و سرمایه بانک‌های متصل به سرویس برداشت مستقیم از حساب فرابوم هستند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.